Autor: Escola Montsagre

Año: 2017

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els nens/es
de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als seus
interessos i necessitats i a la vegada respectar els diferents ritmes
d’aprenentatge.
Pensem que el joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el
coneixement. Està demostrat que allò que el nen aprèn a través d’un joc es
transfereix a altres conductes. Per la qual cosa podem afirmar que el joc és una
activitat que desperta la intel·ligència .

descargarjuguem xalem i aprenem