Autor/es: Colegio Mestre Morera
Año: 2016

El projecte de la ludoteca a la nostra escola va néixer com a resposta a la necessitat de comunicació i joc que vèiem en els nostres alumnes.
La nostra escola està situada a Ciutat Meridiana, un barri de la perifèria de Barcelona, on hi viuen famílies de molts països i procedències.
És un barri conegut pels desnonaments (el carrer on s’ubica la nostra escola és el carrer amb més desnonaments de tota Europa).
Aquests fets, i també els alts índex de violència que detectem viuen els nostres infants a casa, ens van portar a crear un espai de joc (tipus “pis IKEA” que els permetés :
Vincular-se positivament amb l’escola i els seus companys/es, a partir d’experiències de socialització.
Evocar i treure experiències i vivències a través del joc simbòlic, que ens ajudés a comprendre l’entorn dels nostres infants, poder parlar amb ells i plantejar-los models diferents (més pacífics i no tant violents).
Proporcionar un llenguatge quotidià que els donés fluïdesa i els ajudés després a construir el pensament, organitzar i estructurar el discurs.
El projecte de joc a la nostra ludoteca disposa de tres moments:
Un primer moment on els alumnes han de fer una breu presentació, descripció, expressió d’una vivència…abans d’entrar.
Un segon moment de joc a dins l’espai de la ludoteca, on els nens i nenes lliurement escullen el racó a què volen jugar.
Un darrer moment, on els infants, una vegada han recollit l’espai de joc, expliquen als seus companys a què han jugat, amb qui i si han gaudit o no.
La valoració d’aquesta experiència, que vàrem iniciar el 2011, és molt positiva. Ja que són els propis nens i nenes els que s’organitzen, interactuen, aprenen a regular-se i incorporar formes de relació des del llenguatge oral i no tant des de la força.

descargarLA LUDOTECA DEL MESTRE MORERA